PO-PÁ 8:30 — 12:30 13:30 — 17:00
SO 9:00 — 11:00Tel.: 565 322 479

Jakou cenu má elektroodpad?

Díky recyklaci lze využít více než 90 % materiálu z úsporných zářivek.

Jakou cenu má elektroodpad?

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?

Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.

Recyklací malých domácích spotřebičů, mobilních telefonů nebo počítačů je možné získat zlato, stříbro, měď a další vzácné kovy. O všechny tyto suroviny je na trhu velký zájem a firmy, které sbírají právě tento typ elektroodpadu, je mohou dobře zpeněžit. Tento elektroodpad má pozitivní ekonomickou hodnotu. Neplatí to ale o všech vyřazených elektrozařízeních. Zpracováním vysloužilých světelných zdrojů nejen že nejde nic vydělat, naopak jejich recyklace něco stojí. Neobsahují žádné cenné suroviny, ale zato malé množství rtuti, jejíž zpracování je velmi nákladné. V tomto případě hovoříme o negativní ekonomické hodnotě elektroodpadu.

Díky recyklaci lze využít více než 90 % materiálu z úsporných zářivek – plasty na výrobu různých plastových komponentů, kovy pro kovovýrobu, sklo jako technický materiál. Vyčištěná rtuť poslouží znovu v průmyslové výrobě.

Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v našem městě a nevyhazujte úsporné zářivky do směsného odpadu.

V našem městě můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve sběrném dvoře Technických služeb města Pelhřimov nebo je lze zanést do malé sběrné nádoby, která je umístěna v naší prodejně BurianELEKTRO.

Zpětný odběr světelných zdrojů pro naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční prostředky, které bychom jinak museli zaplatit za recyklaci nebezpečných odpadů.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na EKOLAMP.

  • EKOLAMP 01
  • EKOLAMP 02
  • EKOLAMP 03

EKOLAMP

Základním posláním neziskové společnosti EKOLAMP je na spravedlivé, otevřené a nediskriminační bázi zajišťovat všem účastníkům kolektivního systému, tedy výrobcům a dovozcům elektrozařízení možnost společného plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých osvětlovacích zařízení tak, jak to vyplývá z legislativy Evropské unie a České republiky.

Kolektivní systém EKOLAMP byl založen 30. 5. 2005 s těmito cíli:

  • vytvořit podmínky pro plnění zákonných povinností výrobců a dovozců osvětlovacích zařízení
  • zajistit ekologicky šetrné nakládání s vysloužilými osvětlovacími zařízeními

Zakládající společnosti:

  • Philips Česká republika s.r.o.
  • OSRAM Česká republika s r.o.
  • GE Industrial s.r.o.
  • NARVA B.E.L./ČR s.r.o.

13. 12. 2005 byl EKOLAMP rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR zapsán do Seznamu výrobců elektrozařízení jako provozovatel kolektivního systému pro skupinu elektrozařízení č. 5 – osvětlovací zařízení (Evidenční číslo KH002/05-ECZ).

Proč jít k nám?
Nenašli jste zboží, které jinde nabízejí? Neváhejte nás kontaktovat!