PO-PÁ 8:30 — 12:30 13:30 — 17:00
SO 9:00 — 11:00Tel.: 565 322 479

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů.

 • Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
 • Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky k ekologické recyklaci, při které jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál.

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2017 recyklovalo 727 t použitých světelných (téměř 5 milionů zářivek a výbojek). To představuje až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

V našem městě můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve sběrném dvoře Technických služeb města Pelhřimov nebo je lze zanést do malé sběrné nádoby, která je umístěna v naší prodejně BurianELEKTRO.

Zpětný odběr světelných zdrojů pro naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční prostředky, které bychom jinak museli zaplatit za recyklaci nebezpečných odpadů.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na EKOLAMP.

 • EKOLAMP
 • EKOLAMP
 • EKOLAMP

EKOLAMP

Základním posláním neziskové společnosti EKOLAMP je na spravedlivé, otevřené a nediskriminační bázi zajišťovat všem účastníkům kolektivního systému, tedy výrobcům a dovozcům elektrozařízení možnost společného plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých osvětlovacích zařízení tak, jak to vyplývá z legislativy Evropské unie a České republiky.

Kolektivní systém EKOLAMP byl založen 30. 5. 2005 s těmito cíli:

 • vytvořit podmínky pro plnění zákonných povinností výrobců a dovozců osvětlovacích zařízení
 • zajistit ekologicky šetrné nakládání s vysloužilými osvětlovacími zařízeními

Zakládající společnosti:

 • Philips Česká republika s.r.o.
 • OSRAM Česká republika s r.o.
 • GE Industrial s.r.o.
 • NARVA B.E.L./ČR s.r.o.

13. 12. 2005 byl EKOLAMP rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR zapsán do Seznamu výrobců elektrozařízení jako provozovatel kolektivního systému pro skupinu elektrozařízení č. 5 – osvětlovací zařízení (Evidenční číslo KH002/05-ECZ).

Proč jít k nám?
Nenašli jste zboží, které jinde nabízejí? Neváhejte nás kontaktovat!